Om man köper en stor fastighet kanske man inte behöver hela fastigheten själv och då kan det vara en bra idé att hyra ut bostäder i fastigheten. Det kan låta enkelt att bara sitta och styra en fastighet och tjäna pengar på den, men fullt så lätt är det faktiskt inte. För det första är det inte bara att tjäna pengar, utan det är också som så att många utgifter kan kopplas direkt till fastighetsägandet.

Mycket jobb

För det första har en fastighetsägare väldigt många olika roller varje dag. Fastighetsägaren ska både äga och förvalta sin fastighet och samtidigt ska denne också vara hyresvärd med alla uppgifter som tillhör. Detta räcker dock ofta inte utan fastighetsägaren ska också ofta vara byggherre och arbetsgivare åt dem som klipper gräset samt åt företag som sysslar med trappstädning med mera. Med tanke på att fastighetsägaren har så pass många olika roller finns det också flera olika regelverk som finns kopplade till arbetsuppgifterna och också till ansvaret fastighetsägaren har.

Ett mycket stort ansvar

När man äger en fastighet och hyr ut bostäder och lokaler i den är man som fastighetsägare helt ansvarig för både den tekniska standarden och säkerheten. Man har som fastighetsägare också skyldighet att se till både säkerheten och hälsa både hos dem som arbetar, vistas eller bor omkring eller i själva fastigheten. Det är också viktigt att man som fastighetsägare ser till att verkligen göra egenkontroller och på så sätt se till att alla de bestämmelser som gäller verkligen följs. Om inte detta sker kan fastighetsägaren bli tvungen att betala viten eller liknande.

Information i trapphus eller liknande

En sak som är mycket viktigt att tänka på är att man som fastighetsägare faktiskt är skyldig att sätta upp trapphusmeddelanden och annan information. Här ska det framgå vilken fastighetsbeteckning som gäller, vem som äger fastigheten samt dennes adressuppgifter. Även ägarens telefonnummer och adress ska finnas med på denna information. Fastighetsägaren är också skyldig att sätta upp information om vem som är kontaktperson samt vilka kontaktuppgifter denne kan nås på om servicebehov uppstår.

När man ska hyra ut en bostad gäller alltid hyreslagen samt hyresförhandlingslagen och Jordabalken. När man ska hyra ut en bostad är det alltid en fördel om man rättar in rutiner för detta. Det är alltid en fördel att börja med en visning. När en hyresgäst visar intresse för en lägenhet är det alltid bra att ta en kreditupplysning på den hyresgäst man vill hyra ut till. Om man som fastighetsägare känner sig osäker kan det vara en bra idé att be om olika referenser från hyresgästen. Som fastighetsägare och hyresvärd bör man också se till att det skrivs ett skriftligt kontrakt. Om man inte vet hur ett sådant ska skrivas eller om man inte har något bra program för detta finns det bra standardkontrakt man kan använda sig av.

Uppsägningar

Som hyresvärd och fastighetsägare kan det ibland vara som så att man råkar ut för att en hyresgäst vill säga upp sig, eller så kan man tvingas att säga upp någon. En uppsägning måste alltid vara skriftlig från båda håll och som fastighetsägare bör man alltid göra en besiktning av bostaden i samband med att nycklar återtas och kvitteras.