När man blir fastighetsägare kan man snabbt bli varse att det krävs en hel del underhåll för att huset eller fastigheten ska hålla sig i bra skick. Om man köper ett renoveringsobjekt eller liknande kan man komma till insikt om detta extra snabbt. Då kan man bli tvingad att betala väldigt höga reparationskostnader under kort tid.

Underhåll av lägenheter

Om man äger en eller flera lägenheter kräver dessa också underhåll. Det krävs dock inte lika mycket underhåll av dessa som det krävs om man äger en villa. En lägenhet behöver vanligen bara lite tapeter, färg och nya golv samt vitvaror vid behov medan en villa behöver långt mycket mer än detta. Om man har en lägenhet finns det dessutom ofta också en fond som täcker en del av renoveringskostnaderna. Saker som stambyten och installation av olika värmeaggregat med mera är ofta inget man kan göra helt på egen hand utan det måste göras i samråd med föreningen.

Villor är mer underhållskrävande

En villa kräver underhåll oavsett hur den är byggd och när den är uppförd. Om man vill använda huset på bästa sätt och för att det ska tåla invändigt slitage av boende och utvändigt påverkan av klimat måste man se till att det också verkligen underhålls ordentligt. Med underhållet kan man också se till att villan håller sig snygg och dessutom kan det både öka och behålla värdet på villan. Rätt skötsel förhindrar ofta skador som sänker värdet på villan. När man äger en villa kan man ofta glömma bort att underhålla den. Många glömmer till exempel att rensa takrännorna när löven fallit av på hösten, och när detta sker kan rännorna svämmas över när löven täpper till.

Bättre med för mycket översyn än för lite

När det gäller att se över villan är det ofta bättre att göra det en gång för mycket än en gång för lite. Då kan man ofta slippa betala för olika reparationer eller helt nya saker när något har blivit förstört på grund av att någon inte skött om villan och dess tillbehör ordentligt.

När det gäller villan behöver generellt sett mest underhåll för att skicket ska förbättras och behållas. Om man inte ser till att sköta om detta underhåll under några perioder kommer villan steg för steg att börja förstöras. Istället för att sköta om villans gamla material kommer man som fastighetsägare istället att få betala dyrt för helt nytt material. När det gäller villor orsakas allra flest skador av vatten och fukt. När det blir vinter kan vattenledningar ofta spricka och om sprickan inte är så stor kan det vara svårt att märka den innan allvarliga skador har uppstått. När man installerar vitvaror som tvättmaskiner eller diskmaskiner kan det bli fel i installationen och detta kan leda både till fuktskador i tak och mögel i ett längre perspektiv. Detta vatten kan också leda till läckage i källare eller liknande.

När man ska utföra underhåll på detta är det dock viktigt att se till att man har rätt försäkring då en vanlig hemförsäkring ofta inte täcker dessa typer av skador.