Om man har köpt en fastighet i Sverige tillkommer en del kostnader. Men vad händer om man av någon anledning inte kan betala dessa? För det första bör man alltid ta kontakt med dem man är skyldig pengar och förklara hur situationen ligger till samt försöka upprätta en avbetalningsplan eller be om ett uppskov. Detta brukar inte vara någon omöjlighet. Om inte detta går bör man försöka få tag i pengar på ett eller annat sätt. Ett alternativ kan vara att sälja saker man inte behöver, eller kanske kan man låna en summa av familj eller vänner?

Beroende på vad det är man inte kan betala kan situationen bli mer eller mindre allvarlig. Om det är huslånet är det risk att bostaden tas i från en, om det är en elräkning kan elen stängas av och likaså vatten. Om det däremot rör sig om internet eller mobiltelefon är det vanligen inte lika allvarligt om skulden går till inkasso, såvida man håller koll på att skulden ökar och man ser till att man verkligen kan betala skulden när den förfaller hos inkasso.

Om man har en skuld som förfaller skickas vanligen först en eller flera påminnelser ut. Avgifter tillkommer på dessa, men ofta får man också omkring 14 dagar eller mer på sig att hinna betala in skulden innan påminnelsen förfaller. Om inte dessa påminnelser heller betalas, och man inte hör av sig är risken stor att skulden hamnar hos inkasso och då läggs ytterligare kostnader på. Om inte skulden betalas då heller skickas påminnelser ut och sedan hamnar skulden hos Kronofogden och då blir det genast ännu dyrare.

Om skulden får utslag hos Kronofogden och man inte gör något åt den kan den man har en skuld till ansöka som verkställighet. Då kan Kronofogden börja ta pengar från en eventuell lön, utmäta egendom eller bostäder. Man försöker ofta undvika en utmätning av den egna bostaden men om man äger ett flerbostadshus där man inte själv bor kan detta ofta utmätas om man beräknar att försäljningen kan inbringa en vinst som kan täcka en del av skulden.

Innan detta sker kan dock el och vatten ha stängts av och då kan eventuella hyresgäster få problem. Om det rör sig om det egna huset kan man tvingas leva utan detta ett tag.

Om man har ett eget hus kan saker gå sönder och då gäller det att man har en buffert som täcker dessa kostnader. Om så inte är fallet kan det bli mycket svårt. Om man kan låna pengar är det ett alternativ, annars kan man i många fall handla på kredit eller avbetalning. Men om inte detta finns kanske man måste stå utan tvättmaskin, spis, vatten eller något annat tills dess att man får in pengar så att man kan betala nya varor eller reparationer. Det kan många gånger vara klokt att undersöka om det finns hantverkare som kan ställa ut fakturor med ett par dagars betaltid. Då kan man ha större chans att få ihop pengar att täcka betalningen.