För en fastighets- eller husägare i Sverige är driftskostnaderna relativt höga. Dessa kostnader i generellt sett allt som behövs för att man ska kunna bo i huset, med undantag för amorteringar och räntor. När man ska köpa en fastighet eller ett hus presenteras ofta en kalkyl med driftskostnader av mäklaren. Det är dock viktigt att komma ihåg att denna kalkyl inte behöver överensstämma med den nya ägarens kostnader. Man bör alltid kontrollera hur kalkylen för driftskostnad tagits fram innan man köper ett hus. Det är särskilt viktigt att kontrollera sin egen budget om man planerar att köpa en stor fastighet och hyra ut olika lokaler eller bostäder.

Flera exempel på vad som ingår i driftskostnader

När det gäller driftskostnader för fastigheter ingår både hushållsel, uppvärmning, vatten, avlopp, sotning, sophämtning och mycket annat. Förutom detta ska också underhåll, trädgårdsutrustning samt försäkringar betalas. Om man köper en eluppvärmd fastighet kan driftkostnaden variera otroligt mycket beroende på hur många som ska bo i fastigheten, hur mycket el som förbrukas, samt på det elpris som gäller just då. Om man äger en fastighet måste man också se till att det finns pengar nog att täcka olika oförutsedda utgifter om något behöver lagas eller går sönder. Om man har ett eget hus eller en egen lägenhet kanske man kan leva utan tvättmaskin i en månad men om man äger en fastighet med fler än en lägenhet som man hyr ut kan troligen inte hyresgästerna vänta med att få nya produkter eller reparationer bara för att fastighetsägaren har dåligt med pengar.

Den årliga fastighetsavgiften som husägare ska betala

Alla som äger ett hus eller annan fastighet ska betala in en fastighetsavgift varje år. Denna betalas in istället för den avgift som tidigare kallades för fastighetsskatt. Om man vill veta hur mycket man ska betala i fastighetsavgift varje år kan man se detta på Skatteverkets sajt. Det är som fastighetsägare viktigt att komma ihåg att denna avgift ska betalas en gång per år och att den inte går att dela upp på flera betalningar. Man måste därför tänka på att lägga undan pengar så att de täcker denna utgift.

Om fastighetens tomt inte är friköpt?

När man ska köpa en fastighet är det viktigt att ta reda på om eventuell tomt är friköpt. Detta kan annars påverka fastighetens värde rejält. Om tomt inte har köpts fri måste man som ägare till fastigheten också betala det som kallas en tomträttsavgäld. Detta handlar helt enkelt om att man måste betala in en hyra till den som äger tomten. Denna ägare är vanligen kommunen, men det kan också vara ett företag eller en privatperson. Om man vill köpa ett hus eller en fastighet där tomten inte är friköpt bör man kontakta kommunen eller annan markägare och noga kontrollera om avgälden kommer att bli förhöjd inom den allra närmaste tiden eller om denna avgift beräknas ligga kvar på samma nivå. En stor och oväntad höjning kan annars bli en väldigt ovälkommen extra utgift som kan göra det svårt att behålla fastigheten.