Om man ska köpa ett hus eller en fastighet är det bra om man kontrollerar hur mycket man kan och vill betala för huset redan i god tid innan man börjar leta. Om man inte har nog med pengar själv kan det vara klokt att skaffa ett lånelöfte.

Vilka kostnader finns med att köpa hus eller fastighet?

När man ska köpa ett hus eller annan typ av fastighet är det inte bara själva priset på huset som gäller. Utöver detta tillkommer också andra kostnader, och dessa kan bli relativt rejäla. Även om man köper ett hus billigt kan kostnaderna bli höga och till och med överstiga husets eller fastighetens värde.

En av de kostnader som tillkommer när man köper en fastighet eller ett hus är kostnaden för lagfarten. Detta är ett papper som i princip bevisar att man äger huset och ett vanligt köpekontrakt gäller inte. En lagfart måste alltid finnas. Denna kostar alltid 1,5 % av det pris huset eller fastigheten säljs för och bakas inte in i själva köpesumman. En annan sak som tillkommer är kostnaden för eventuella pantbrev. Det är detta en bank använder när denne ska låna ut pengar till en person. Man kan använda sitt hus som säkerhet men eftersom att en bank inte kan komma och hämta huset om lånet inte betalas får man skriva under så kallade pantbrev. När man tecknar ett pantbrev kostar det två procent extra av den summa som brevet är säkerhet för. Det är alltid bra att rådfråga sin bank om hur stor kostnaden kommer att bli för ett pantbrev.

När man ska köpa ett hus och väljer att ta ett lån är det alltid bra att kontrollera hur stor uppläggningsavgiften samt räntan är. Dessa kostnader kan man som bankkund ofta förhandla om men om man inte kollat upp saken innan lånen tecknats är det svårt att göra något åt det i efterhand. Om man ska låna mindre belopp är det bra att leta efter lån som ha så små avgifter som möjligt, och likaså om man behöver betala av lånet under en lång tid.

Vid köp av fastigheter eller av ett hus bör man alltid anlita en bra och oberoende besiktningsman. Detta kostar en del, men det är ofta väl värt pengarna, speciellt om det sedan upptäcks fel eller liknande. Besiktningsmannen går igenom hela huset och pekar på eventuella brister redan innan köpet. Som husköpare är det ytterst svårt att få någon ersättning för fel och skador som man borde ha upptäckt när man gjorde besiktningen. Om man misstänker mögel eller fuktskador kan det behövas lyftas på mattor, och kakel kan behöva tas ner. Då räcker ofta inte en vanlig besiktning utan flera kan behöva göras. Om fastigheten har eget vatten eller om det kan finnas skäl att gå igenom elen en extra gång finns det också anledning att genomföra fler undersökningar av huset. Besiktningsmannen bör vara med vid samtliga dessa och även föra protokoll under besiktningen samt ta emot den information eventuella elektriker, sanerare eller annat presenterar om huset.